rreth nesh

Kush Jemi Ne

Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore është një organizatë jo politike, e pavarur dhe jofitimprurëse e drejtuar nga profesionistë të rinj me seli në Tiranë, Shqipëri. Ekipi kryesor përbëhet nga profesionistë të rinj me një sfond në media dhe ligj. Fokusi kryesor i Qendrës është trajnimi dhe shkëmbimi i informacionit midis gazetarëve hulumtues të rinj dhe të ardhshëm dhe promovimit të gazetarisë etike përmes mjeteve të ndryshme në dispozicion. Trajtimi ynë i gazetarisë pasqyron fytyrën e ndryshimit të gazetarisë, por është ngulitur fort në vlerat e prodhimit të lajmit të drejtë dhe të saktë. Për organizatat e lajmeve, kjo do të thotë të sigurohen që gazetarët e tyre janë të shpejtë, të pavarur, kritikë dhe të orientuar drejt nevojave të lexuesve.

Qëllimi kryesor dhe përfundimtar i Qendrës është rritja e cilësisë së raportimit dhe shkrimit të lajmeve, standardeve të gazetarisë, etikës profesionale të gazetarëve të rinj, zgjerimit të përpjekjeve të bashkëpunimit me institucionet arsimore / trajnuese apo organizatave të tjera në fushën e gazetarisë, për të rritur kapacitetet njerëzore / profesionale dhe materiale në fushën e gazetarisë, për Republikën e Shqipërisë; trajnimi i gazetarëve në fushën e hulumtimit, raportimit dhe shkrimit të lajmeve të formës së gjatë; trajnimi i gazetarëve në përdorimin e mjeteve dhe burimeve të ndryshme për kryerjen e veprimtarisë së hulumtimit dhe raportimit të lajmeve; dhe krijimit të një klime të bashkëpunimit ndërmjet profesionistëve të rinj dhe zhvillimit të workshop-eve dhe seminareve për shkëmbimin e informacionit dhe përvojave në fushën e gazetarisë.  

Iniciativat tona kryesore përfshijnë:

  • Rritja e kapaciteteve të gazetarëve të rinj dhe studentëve të gazetarisë, me qëllim formimin e tyre professional dhe krijimin e një mundësie të dytë për zhvillim të mëtejshëm si gazetarë të lirë dhe të pavarur;
  • Krijimi i hapsirave të sigurta për gazetarët e rinj, studentët e gazetarisë, personat e tretë të interesuar në gazetari, por dhe organizatave të shoqërisë civile, për përçimin e zërit dhe të mesazhit të tyre në një audencë më të gjerë;
  • Rritja e ndërgjegjësimit public mbi nismat dhe zhvillimet më të fundit në fusha të ndryshme të jetës publike, me informacion objektiv, të saktë dhe të shpejtë, dhe advokimi përmes medias i aksioneve apo nismave të grupeve të ndryshme të interest, për ndërjyrje me interes public, nën kushtet strikte editorial të ACQJ;
  • Sigurimi i burimeve dhe shërbimeve të rrjetëzimit për gazetarët hulumtues profesionist dhe të ardhshëm në Shqipëri;
  • Publikimi në gjuhën angleze dhe shqipe në platforma të shumta, duke përdorur mjetet, teknikat dhe mundësitë e fundit për profesionistët në terren;
  • Organizimi dhe promovimi i workshop-eve dhe seminareve trajnuese mbi një larmi temash, nga e drejta për informim dhe mbrojtja ligjore e gazetarëve, tek përdorimi dhe promovimi i mjeteve multimediale;
  • Mbështetja dhe promovimi i praktikave më të mira në gazetarinë hulumtuese dhe atë të bazuar mbi të dhënat;
  • Mbështetjen dhe promovimin e përpjekjeve për të siguruar qasje të lirë në dokumentacionin dhe të dhënat publike;
  • Sigurimi i shërbimeve ndërmjetësuese për gazetarët dhe profesionistët që kanë nevojë për njohuri të specializuara lokale.

Aktivitetet e Qendrës

Rritja e kapaciteteve
Rritja e kapaciteteve është një nga aktivitetet kryesore të ACQJ. Deri më sot, qendra ka zbatuar një sërë programesh trajnimi me fokus gazetarët e rinj dhe studentët e gazetarisë dhe komunikimit në fushën e gazetarisë hulumtuese, të plotësuara nga iniciativat e seminareve për prodhimet multimediale dhe gazetarinë e formatit të gjatë. Qendra ka një grup prej më shumë se 60 alumni gazetarësh hulumtues të pavarur nga kurset e dedikuara për këtë temë, një grup prej më shumë se 20 gazetarësh me përvojë në prodhime multimediale dhe përdorimin e teknikave të gazetarisë celulare dhe alumni nga programe të dedikuara për kontrollin e fakteve, të fokusuara në fushën sociale dhe mjedisore. 

Politikat dhe Kërkimet në Fushën e Medias

Si pjesë e një skeme subgrante financuar nga Bashkimi Evropian dhe organizuar nga Instituti Shqiptar i Medias dhe Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve, ACQJ, në bashkëpunim me Citizens Channel ka kryer një kërkim të plotë dhe ka publikuar një raport mbi tregun e punës së profesionistëve të rinj të gazetarisë dhe perspektivat e punës dhe Modele praktike për gazetarët e mundshëm në Shqipëri, me titull “Arritja e kushteve të ndershme pune: Vëzhgimi i së ardhmes së gazetarëve të rinj dhe të ardhshëm”. Raporti përbëhet nga një anketë mbarëkombëtare e kryer me studentët e gazetarisë dhe komunikimit, një pyetësor me pyetje të hapura të synuara për gazetarët e rinj dhe një rishikim ligjor dhe dokument politikash mbi praktikat më të mira të BE-së dhe aplikimin e tyre të mundshëm në Shqipëri, mbi temën e kornizës ligjore të rregullave të praktikës së punës,për përfitimin e studentëve aktualë, dhe ruajtjen e pozitës së tyre në tregun e punës. Njëkohësisht, ACQJ ka kryer një hulumtim për investimet infrastrukturore të Bashkisë së Tiranës për periudhën 2008 – 2018, me synimin për të konstatuar rastet më problematike të përdorimit të fondeve publike në projekte infrastrukturore me mangësitë më të theksuara, si dhe një rishikim të cilësisë së këtyre punimeve nga inxhinierë profesionistë, të plotësuar nga një numër artikujsh investigativë që mbulojnë përdorimin e të ardhurave publike për për këto punime apo investime të ndryshmepublike dhe efikasiteti I tyre dhe impakti në jetën e qytetarëve. Rishtazi, ACQJ, në bashkëpunim me qendrën Hand to Hand Against National Apathy (HANA) ka filluar zbatimin e programeve për rritjen e kapaciteteve të të rinjve në qytetet e vogla të Shqipërisë në luftën kundër lajmeve të rreme dhe dezinformimit, fillimisht në qytetin e Lehës, dhe më pas përmes krijimit të një program të thjeshtuar në këtë fushë, për replikim të tij nga organizata lokale me lehtësi të thjeshtuar.

Bashkëpunimi me palët e interesuara (OSHC-të, organet rregullatore)

ACQJ ka një marrëdhënie të ngushtë dhe një bashkëpunim të shkëlqyer me një numër mediash dhe organizatash të tjera me focus të ndryshëm nga media, përfshirë këtu çështjet sociale, rininë, mjedisin apo zhvillimin e kapaciteteve të OSHC-ve lokale, në Shqipëri. Nëpërmjet zbatimit të projekteve të shumta që nga krijimi i qendrës në vjeshtën e vitit 2017, ACQJ ka zhvilluar një bashkëpunim të fortë me OSHC-të që punojnë në lirinë e medias, zhvillimin e saj si dhe degë të tjera të shoqërisë civile, si Unioni i Gazetarëve, Zëri i Amerikës, BIRN-Albania, Këshilli i Medias, Instituti Shqiptar i Medias, ResPublica, EcoAlbania, Citizens Channel, Faktoje, HANA, etj.

Prodhime mediatike

ACQJ, për të katërtin vit, është në një marrëveshje bashkëpunimi me transmetuesin e vetëm kombëtar publik, RTSH, për qëllimet e filmimit, prodhimit dhe transmetimit të një programi televiziv primetime, çdo dy javë me fokus hulumtimin ekonomik, social, akademik dhe tema të profilit të lartë, për të ndriçuar çështje të vogla për sytë e televizionit të përditshëm, por me rëndësi të madhe dhe pasoja të mëdha për jetën e përditshme të shqiptarëve të zakonshëm. Në të njëjtën kohë, ACQJ ka pasur në focus dhe prodhimet e dokumentarëve të ndryshëm me tema dedikuar mbrojtjes mjedisore dhe zhvillimit të saj, në bashkëpunim me EcoAlbania, si dhe një seri videosh ndërgjegjësuese mbi problematikat dhe vështirësitë e vërejtura nga profesionistët e medias në Tiranë (qendror), por dhe në rrafshin lokal.

Në të njëjtën kohë, ACQJ ka në fokus të saj dhe prodhimin e artikujve hulumtues, përmes një numër nismash si Laboratori i Gazetarisë Investigative, programi Sinjalizo! apo programeve të ndryshme me në fokus çështjet ekonomike, sociale apo mjedisore, si dhe nismave për financimin e shkrimeve të formatit të gjatë nga gazetarë të pavarur dhe emisioneve televizive nga televizione kombëtare dhe lokale, me qëllim rritjen e angazhimit të medias në politikbërje dhe kërkesën për llogaridhënie nga institucionet publike apo aktorë të tjerë në një shoqëri demokratike.

Donatorë

Bashkimi Evropian (BE), Fondacioni i Shoqërisë së Hapur në Shqipëri, Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, LevizAlbania, Ambasada Hollandeze në Tiranë, Ambasada Zvicerane në Tiranë, European Endowment for Democracy, IFJ, Instituti Shqiptar i Medias, Televizioni Publik Kombëtar RTSH, etj.

EKIPI

Roden Hoxha

Drejtor Ekzekutiv

Laura Doko

Koordinatore

Denis Tahiri

Gazetar Hulumtues

Rea Çikali

Koordinatore

Ina Allkanjari

Gazetare Hulumtuese

Ilir Karabrahimi

Drejtor i Prodhimit Multimedial
Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore
Rruga Pjetër Budi, 69

Tiranë, ALBANIA


Telefon: +355 (0) 6 8856 3686
Email: info@acqj.al

Investigative Network AlbaniaTeksti zyrtar është versioni në shqip i faqes së internetit. Kjo faqe përdor përkthim automatik përmes mjeteve të inteligjencës artificiale. Pavarësisht se ky përkthim është i një cilësie të lartë, rastis që të ketë dhe gabime dhe keqkuptime në kontekstin e produkteve. Duke qenë se është një teknologji e cila përmirësohet me kalimin e kohës, shpresojmë të qendroni me ne ndërkohë që perfeksionojmë këtë shërbim.

Copyright © 2024 Giljana Limani.  All Rights Reserved.

Copyright © 2024 Giljana Limani.  All Rights Reserved.

Newsletter