Rea Çikali

Koordinatore

Brief info

Rea ÇIKALI është Koordinatore e Aktiviteteve në Qendrën Shqiptare për Gazetari Cilësore, me një histori të demonstruar të punës në industrinë e organizatave jofitimprurëse dhe menaxhimit. Ajo ka aftësi të larta në menaxhimin e granteve, me një sfond financiar dhe interes të fortë në komunikim, gazetari, multimedia dhe punë kërkimore. Është diplomuar në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë me një diplomë Master i fokusuar në Kontabilitet dhe Financë.

Recent Articles by the Author

Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore
Rruga Pjetër Budi, 69

Tiranë, ALBANIA


Telefon: +355 (0) 6 8856 3686
Email: info@acqj.al

Investigative Network Albania

Teksti zyrtar është versioni në shqip i faqes së internetit. Kjo faqe përdor përkthim automatik përmes mjeteve të inteligjencës artificiale. Pavarësisht se ky përkthim është i një cilësie të lartë, rastis që të ketë dhe gabime dhe keqkuptime në kontekstin e produkteve. Duke qenë se është një teknologji e cila përmirësohet me kalimin e kohës, shpresojmë të qendroni me ne ndërkohë që perfeksionojmë këtë shërbim.

Copyright © 2023 Giljana Limani.  All Rights Reserved.

Copyright © 2023 Giljana Limani.  All Rights Reserved.