Investigative Network Albania është një iniciativë e mbështetur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, e zbatuar në bashkëpunim nga Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore, Instituti Shqiptar i Medias dhe Qendra FOL. Qëllimi kryesor i saj është forcimi i peizazhit mediatik dhe profesionistët e pavarur në fushën e gazetarisë investigative. Iniciativa synon të zgjerojë perspektivat, të promovojë transparencën, përgjegjshmërinë dhe të zbulojë korrupsionin.

Ky program ka tre ndërjyrje kyçe të realizuara në të gjitha rajonet e Shqipërisë:

Platforma e Gazetarisë Investigative (Databaza e Lajmeve Hulumtuese – INA Media):

Kjo platformë shërben si një hapësirë alternative informacioni në shoqërinë shqiptare, duke prodhuar përmbajtje të pavarur dhe profesionale. Ajo përfshin forma të ndryshme të përmbajtjes, nga artikujt hulumtues të formës së gjatë deri tek elementet multimedialë si grafikat, tabelat e të dhënave, video dhe seksione të dedikuara për produksione video dhe programe televizive.

Investigative Network Albania synon të promovojë gazetarinë investigative të cilësisë së lartë, transparencën mediatike dhe angazhimin qytetar në Shqipëri, ndërsa gjithashtu mbështet financiarisht gazetarët e pavarur dhe organizatat e medias. Programi inkurajon bashkëpunimin ndërmjet gazetarëve dhe shoqërisë civile, duke kultivuar një peisazh mediatik më të fuqishëm dhe duke përmirësuar qasjen e publikut në informacione kritike.

Ky projekt mbështetet financiarisht nga Ambasada e Shteteve të Bashkaura në Tiranë

 

Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore
Rruga Pjetër Budi, 69

Tiranë, ALBANIA


Telefon: +355 (0) 6 8856 3686
Email: info@acqj.al

Investigative Network Albania

Teksti zyrtar është versioni në shqip i faqes së internetit. Kjo faqe përdor përkthim automatik përmes mjeteve të inteligjencës artificiale. Pavarësisht se ky përkthim është i një cilësie të lartë, rastis që të ketë dhe gabime dhe keqkuptime në kontekstin e produkteve. Duke qenë se është një teknologji e cila përmirësohet me kalimin e kohës, shpresojmë të qendroni me ne ndërkohë që perfeksionojmë këtë shërbim.

Copyright © 2024 Giljana Limani.  All Rights Reserved.

Copyright © 2024 Giljana Limani.  All Rights Reserved.

Newsletter