Parimet tona

ACQJ është një organizatë jofitimprurëse e cila prodhon gazetari në interes të publikut. Kjo është politika jonë e privatësisë për faqen tonë të internetit dhe për shërbimet tona të tjera, të cilat përfshijnë praninë tonë në mediat sociale.

Ne përdorim të dhëna për të gjetur dhe për të treguar histori dhe për të mbajtur institucionet përkatëse në përgjegjësi, por gjithashtu kuptojmë se kemi detyrime etike dhe ligjore për të mbrojtur çdo të dhënë që mbledhim nga individët.

Kjo është arsyeja pse ne duam të sigurohemi se jemi të qartë me të gjithë mbështetësit, miqtë dhe financuesit tanë se si i përdorim dhe mbrojmë të dhënat që ndani me ne.

Si e mbrojmë privatësinë tuaj

Ne bëjmë çmos për të mbrojtur privatësinë tuaj duke përdorur masa sigurie. Kjo do të thotë:

  • Ne sigurohemi që kemi instaluar masa sigurie për të mbrojtur informacionin e kufizuar që kemi për ju.
  • Ne do të mbledhim dhe përdorim të dhënat individuale të përdoruesit vetëm nëse kemi lejen tuaj eksplicite për ta bërë këtë.
  • Ne do të përdorim vetëm informacionin personal për qëllimet për të cilat është mbledhur. Ne kemi sisteme të vendosura në mënyrë që të dimë pse mbajmë informacione, çfarë po mbahet dhe do të kërkojmë pëlqimin tuaj për të mbajtur të dhënat përkatëse.
  • Nëse e fshijmë informacionin e mbledhur, do ta bëjmë në mënyrë të sigurtë.
  • Faqja jonë është e aksesueshme përmes internetit. Pra, nëse postoni komente, njerëzit e tjerë mund t’i shohin ato.
  • Ne kurrë nuk i shesim të dhënat tuaja personale askujt dhe nuk i përdorim të dhënat tuaja për qëllime komerciale.

Çfarë të dhënash mbledhim

Informacioni që mbledhim nga shumica e përdoruesve është shumë i kufizuar.

Ne mbledhim informacione për të na ndihmuar të përmirësojmë gazetarinë tonë në formën e analitikës anonime që mat shtrirjen, angazhimin, vendndodhjen dhe metrika të tjera.

Më poshtë është një auditim gjithëpërfshirës i llojeve më të detajuara të të dhënave që mbledhim nga anëtarët e publikut, çfarë bëjmë me to dhe si i mbrojmë.

Aplikantët për pozicione të hapura

Informacioni nga kandidatët e mundshëm zakonisht merret me email. Kandidatët që jemi të interesuar t’i takojmë për një rol/intervistë zakonisht do të përcjellin CV-në e tyre dhe mund të pritet që ky dokument të shpërndahet midis anëtarëve të stafit tone, që do të përfshihen në procesin e rekrutimit. Pas procesit të rekrutimit, informacioni i një kandidati do të ruhet zyrtarisht dhe do të zhvendoset në dosjen e tij të personelit, nëse ai bëhet anëtar i stafit. Kur aplikimet janë të pasuksesshme, informacioni i një kandidati ose fshihet ose arkivohet në mënyrë të sigurtë dhe mbahet në dosje për një periudhë të arsyeshme kohore, nëse besojmë se mund të lindë një vend vakant i përshtatshëm për atë individ në të ardhmen e afërt.

Çfarë të dhënash mbledhim

Informacioni që mbledhim nga shumica e përdoruesve është shumë i kufizuar.

Ne mbledhim informacione për të na ndihmuar të përmirësojmë gazetarinë tonë në formën e analitikës anonime që mat shtrirjen, angazhimin, vendndodhjen dhe metrika të tjera.

Më poshtë është një auditim gjithëpërfshirës i llojeve më të detajuara të të dhënave që mbledhim nga anëtarët e publikut, çfarë bëjmë me to dhe si i mbrojmë.

Aplikantët për pozicione të hapura

Informacioni nga kandidatët e mundshëm zakonisht merret me email. Kandidatët që jemi të interesuar t’i tojmë për një rol/intervistë zakonisht do të përcjellin CV-në e tyre dhe mund të pritet që ky dokument të shpërndahet midis anëtarëve të stafit tone, që do të përfshihen në procesin e rekrutimit. Pas procesit të rekrutimit, informacioni i një kandidati ose do të ruhet zyrtarisht dhe do të zhvendoset në dosjen e tij të personelit, nëse ai bëhet anëtar i stafit. Kur aplikimet janë të pasuksesshme, informacioni i një kandidati ose fshihet ose arkivohet në mënyrë të sigurtë dhe mbahet në dosje për një periudhë të arsyeshme kohore, nëse besojmë se mund të lindë një vend vakant i përshtatshëm për atë individ në të ardhmen e afërt.

Partnerët

Ne mbajmë të dhëna personale shumë të kufizuara për partnerët publikues të mëparshëm dhe aktualë të ACQJ. informacioni i mbajtur përfshin sa vijon:

Pika kryesore e kontaktit me ACQJ duke përfshirë emrin, emailin dhe numrat e kontaktit.

Ky informacion përdoret për të siguruar që ne jemi në gjendje të komunikojmë në mënyrë efektive me partnerët tanë në mënyrë që të sigurohemi që detyrimet tona me ta janë përmbushur tërësisht.

Financuesit

Ne mbajmë informacion për financuesit e mëparshëm dhe aktualë të ACQJ. informacioni i mbajtur përfshin detajet e kontaktit, kontratat, detajet e nënshkruesve dhe detajet e bankës së kompanisë. Ne e mbajmë këtë informacion mbi bazën se kemi një interes legjitim për të mbajtur të dhëna të plota dhe të sakta të individëve që kanë financuar punën tonë, si për të na ndihmuar të kuptojmë se kush na ka ndihmuar dhe pse, si dhe për të siguruar që ne mbajmë libra të saktë dhe të dhënat për financat tona.

Donatorët

ACQJ ka akses në emrat dhe të dhënat minimale financiare të donatorëve tanë individualë përmes llogarisë sonë. Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësie është një organizatë jofitimprurëse dhe si e tillë marrja e donacioneve nga individë dhe organizata dhe aktorë vendas dhe ndërkombëtarë është jetike për modelin tonë të biznesit dhe strategjinë e mbledhjes së fondeve. Ne mbledhim të dhëna për ata që na dhurojnë për të kuptuar modelin e dhurimit dhe për të na lejuar të identifikojmë dhe falënderojmë ata që kanë zgjedhur të na dhurojnë. Ne gjithashtu monitorojmë detajet e transaksionit për të na paralajmëruar për donacione të mëdha individuale, për qëllime të Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Në asnjë moment të dhënat personale dhe financiare të ndonjë donatori nuk ndahen, ruhen apo përpunohen për ndonjë arsye tjetër.

Listat e Emaileve/Kontakteve

Ne mbajmë informacione për këdo që na ka kontaktuar për qëllime bashkëpunimi. Informacioni i mbajtur përfshin sa vijon:

  • Emri i plotë
  • Adresa e emailit personal/biznesi
  • Analiza rreth sjelljes (d.m.th. sa herë na kanë kontaktuar)
  • Stafi dhe të dhënat personale

Si pjesë e punës së tyre, punonjësit tanë mbledhin të dhëna dhe informacione nga burime të ndryshme për qëllime kërkimi dhe zhvillimi gazetaresk. Ky informacion do të arkivohet pas një periudhe të përshtatshme.

Me kë e ndajmë informacionin

Ne nuk i ndajmë të dhënat e anëtarëve apo partnerëve me pale të treta, me përjashtim të rasteve të parashikuara në ligj, por i ndajmë ato mes ekipit tonë. Aty ku ne emërojmë individë si mbështetës në faqen tonë të internetit, ne e bëjmë këtë sepse ata individë kanë pranuar në mënyrë eksplicite që të identifikohen në atë mënyrë si pjesë e plotësimit të formularit të anëtarësimit të tyre.

Përdorimi i cookies

Ne vendosim një numër rreptësisht të kufizuar të cookie-ve kur dikush viziton faqen e internetit të ACQJ.

Analiza e të dhënave

Për arsye statistikore, ne përdorim Google Analytics për të gjurmuar sa përdorues kemi dhe sa shpesh na vizitojnë. Ne mbledhim informacione që listojnë se cilat nga faqet tona vizitohen më shpesh, kur dhe nga cilat vende.

Ne përdorim gjithashtu Twitter Analytics dhe Facebook Insights për të gjurmuar përdoruesit e anonimizuar në të njëjtën mënyrë. Ne gjithashtu postojmë videot tona në YouTube dhe publikime në Instagram, por nuk mbledhim të dhëna nga këto platforma. Përdoruesit mund t’i referohen kushteve të tyre të shërbimit për të parë cilësimet e tyre të privatësisë.

Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore
Rruga Pjetër Budi, 69

Tiranë, ALBANIA


Telefon: +355 (0) 6 8856 3686
Email: info@acqj.al

Investigative Network Albania

Teksti zyrtar është versioni në shqip i faqes së internetit. Kjo faqe përdor përkthim automatik përmes mjeteve të inteligjencës artificiale. Pavarësisht se ky përkthim është i një cilësie të lartë, rastis që të ketë dhe gabime dhe keqkuptime në kontekstin e produkteve. Duke qenë se është një teknologji e cila përmirësohet me kalimin e kohës, shpresojmë të qendroni me ne ndërkohë që perfeksionojmë këtë shërbim.

Copyright © 2024 Giljana Limani.  All Rights Reserved.

Copyright © 2024 Giljana Limani.  All Rights Reserved.

Newsletter